Abbreviation: KKn II

Leskinen,E.: Karjalan kielen näytteitä II 1932-1936 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.. KAREL

Below you will find a list of all proverb types referenced in this collection. Note that some or all of the original proverb texts are not available in the database.

12 ⋆ Yhdestä puusta tulee leipälapio ja sittalapio @