Matti Kuusi was the professor of Finnish and Comparative Folk Poetry Studies (today called folkloristics) at the University of Helsinki from 1959 to 1977. One of his marathon works was to compile a personal card index of proverbs with references to over three hundred multilingual or national collections.

In Kuusi's view, Finland was a convenient look-out point for the international comparison of proverbs. One reason for this is that Finland is situated on a small strip of the world in which it is permissible to demonstrate that the spiritual treasures of the nation are foreign loans. According to Matti Kuusi, researchers of proverbs should have the means to communicate "like students of fairy tales with their AT type numbers".

Kuusi donated most of his paremiological library to the library of the Finnish Literature Society, which has become a special department called M6. This previous home library of Matti Kuusi, the result of active interaction between paremiologists, consists of alphabetically-ordered volumes occupying 25 metres of shelving.

In his "Towards an international type system of proverbs" from Kuusi (1972) was already experimenting with collections from the standpoint of international tradition. Our present the Matti Kuusi type system is based on his card index, which has Baltic-Finnic roots in relation to the concept of proverb type. But there have long been other layers of proverb material in Matti Kuusi's index as well. In 1988, we (Matti Kuusi and Outi Lauhakangas) decided to apply a database system to Kuusi's index file. On that base stands this Internet version of proverb database, which you can now browse and study closely.

More information about the construction of the typology

Lauhakangas, Outi 2001 The Matti Kuusi International Type System of Proverbs.
(FF Communications 275) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
ISBN 951-41-0882-5
Matti Kuusi international type system of proverbs at Tiedekirja.fi

Also available digitally at ResearchGate.

 

Akateemikko Matti Kuusen kansainvälinen, yli kolmeen sataan eri- ja monikieliseen sananlaskukokoelmaan viittaava suomenkielinen otsikkokortisto liitettynä Kuusen kehittelemään sananlaskuaiheiden, -merkitysten sekä -rakenteiden mukaiseen luokittelusysteemiin oli useampien vuosien rakennustyön tulos. Näiltä sivuilta avautuvaan tietokantaan on siirretty pääosa Kuusen kortiston muistiinpanoista.

Nyt on mahdollisuus tutkia kansainvälistä noin 8 300 otsikon sananlaskuaineistoa levinneisyys- ja kirjallisuusviitetietoineen, tähän mennessä yhteensä 35 563 viitettä 409 kirjaan tai muuhun lähteeseen.

Kuusen alkuperäiseen sananlaskukortistoon voi tutustua Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kaikille avoimessa arkistossa (Hallituskatu 1, Helsinki, Finland). Sananlaskukirjasto on SKS:n kirjaston kokoelmana https://www.finlit.fi/kirjasto/tutustu-kirjaston-aineistoihin/erikoiskokoelmat/matti-kuusi-kokoelma/

Kysymyksiin vastaa tietokannan ylläpitäjä Outi Lauhakangas

etunimi.sukunimi@sci.fi

Johdatus ja perusteluja typologian rakentamiseen on julkaisussa.

Outi Lauhakangas (2001) The Matti Kuusi International Type System of Proverbs. FFC 275. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Digitaalinen versio on saatavilla ResearchGate-palvelussa.