Abbreviation: Hor

Horila, Tapio: Someron sananparsia 1977 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.. FIN

Below you will find a list of all proverb types referenced in this collection. Note that some or all of the original proverb texts are not available in the database.

29 ⋆ Tavallaan kukin kirnuaa (

27 ⋆ Mies on vaimon pää @ ( +(

22 ⋆ Kärsi, kärsi - kirkkaamman kruunun saat +(